Stichting Jeugd en Alcohol

Een voorlichtinsfilm voor jongeren over de mogelijke gevaren van het gebruik van alcohol.

Script, regie en montage: Bas den Boer