Expertisecentrum Alcohol en Jeugd

Mede door de oprichting van de Delftse polikliniek voor Jeugd en Alcohol eind 2006 is het ‘comazuipen’ onder pubers uitgegroeid tot groot maatschappelijk vraagstuk. Hulpverleners, opvoeders en beleidsmakers zoeken naar wegen om de alarmerende stijging van het aantal jongeren dat vanwege overmatige alcoholconsumptie wordt binnengebracht in het ziekenhuis, om te buigen.

Tijdens een symposium spreken kinderarts Nico van der Lely en kinderpsycholoog Mireille de Visser over de actuele stand van zaken en de interventies die succesvol zijn gebleken.

Deze film is ter introductie van de sprekers.

Regie & montage: Bas den Boer